Vize; bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlar tarafından pasaporta uygulanan bir onay işlemidir. Alınan onay belgeyi geçerli sayma ve giriş çıkışlarda sorun olmadığını belirtir. Aynı zamanda pasaportu verem otoriteyi yani devleti tanıma anlamı da taşır.