1. Onay yapılacak evrakın aslı,
2. Aynı sayfaya hem İngilizce hem de Türkçe yazılmış şirket yetkilendirme yazısı
3. Tasdik yapılacak evrakın valilik, ticaret odası onayı ve tercüme edilmiş hali
4. Invoice tasdikleri için taşınan malın içeriği
5. Yapılacak olması halinde tasdik evraklarının nüshaları