Yabancılara Oturum Kartı

Pasaport aslı
Pasaportun bütün işli sayfalarının fotokopileri.
4 adet Biometrik fotoğraf.
Yabancı Sağlık Sigortası (Türkiye’den yapılmış olmalıdır.)
Sabıka Kaydı. …
Türkiye’de geçimini ne şekilde sağlayacağını gösterir belge.
Eski ikamet tezkerelerinin fotokopileri ve asılları.