Kaç Çeşit Pasaport Vardır?

• Umuma Mahsus Pasaport ( bordo renkte)
• Hususi Damgalı Pasaport (yeşil renkte)
• Hizmet Damgalı Pasaport (gri renkte)
• Diplomatik Pasaport ( siyah renkte) (Dışişleri Bakanlığınca verilmektedir)
• Geçici Pasaport (Pembe renkte) (Dış Temsilciliklerce verilmektedir)
• Yabancılara Mahsus Pasaport (Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce verilmektedir)
olmak üzere 6 tip pasaport bulunmaktadır.

Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
• Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; “Öğrenci Belgesi” (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)
• Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)
• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
*Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden ya da Çağrı Merkezi (Alo 199) üzerinden alınabilmektedir.

Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
• Çalışan kamu görevlileri, ihracatçılar ve avukatlar için hususi damgalı pasaport talep formu,
• “Emeklilik veya çekilme nedenleri ile görevinden ayrılanlar için bir defaya mahsus kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı (Bu belgeyi kişiler son görev yaptıkları kurumlarından almaları gerekmektedir.)”
• Birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanları için; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınan durumlarını gösterir resmi yazı,
• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hususi damgalı pasaport verilir.)
• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hususi damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu”
• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hususi damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)
* Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar başvuruları il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine Yurt dışında; Dış temsilciliklere yapılır. Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden alınabilmektedir.

Hizmet Damgalı Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

• T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,
• Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
• Hizmet damgalı pasaport talep formu,
• Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için; “Öğrenci Belgesi” (Sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir. Ayrıca ergin olmayan çocukların öğrenci olmamaları halinde 18 yaşına kadar hak sahibinin pasaport süresi dikkate alınarak hizmet damgalı pasaport verilir.)
• Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak engelli ergin çocuklar için “Sağlık Kurulu Raporu”
• Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,
• Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)
• Başvuru öncesinde pasaport defter bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir. Hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.)
* Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar başvuruları il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine Yurt dışında; Dış temsilciliklere yapılır. Randevular, https://randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden alınabilmektedir.